Uncategorized

รู้วิธีใช้และสรรพคุณของ ว่านกาบหอย

ว่านกาบหอย เป็นพืชที่คนมักจะสับสนกับ กาบหอยแครง รวมถึงข้อควรระวังในการนำว่านกาบหอยมาใช้ประโยชน์ด้วย ว่านกาบหอย นั้นถือว่าเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยามากมาย แพทย์แผนโบราณ และนิยมนำมาเข้าตำรับยาหลายตำรับ
สามารถใช้ภายนอกก็ได้ หรือจะต้มดื่มก็ได้ประโยชน์

ในส่วนของสพรรคุณตามตำรายาไทยนั้น ใช้ใบสดของกาบหอยแครงหรือว่านกาบหอยสามารถเป็นยาแก้เจ็บคอ แก้ไอ โดยใช้ใบสด 3 ใบ นำมาต้มผสมกับน้ำตาลกรวดเล็กน้อย ดื่มเป็นยา และนำไปเข้าตำรับยาแก้พิษไข้หรือโลหิตเป็นพิษได้
และทั้งยังใช้เป็นยาทำให้เลือดเย็น แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไอ แก้ร้อนในปอด แก้ไอเป็นเลือด แก้เลือดกำเดา แก้ปัสสาวะเป็นเลือด แก้ถ่ายเป็นเลือด แก้บิดท้องร่วง แก้ฟกช้ำ และใช้เป็นยาห้ามเลือด ใช้ดอกของว่านกาบหอยเป็นยาแก้อาการตกเลือดในลำไส้…